Понеділок, 22.04.2019, 23:03Головна | Реєстрація | Вхід

Форма входа

Механізм створення товариства з обмеженою відповідальністю й акціонерного товариства

Механізм створення товариства з обмеженою відповідальністю й акціонерного товариства

Якщо ви вирішили (особисто або разом зі своїми рідними, знайомими) створити підприємство, варто звернутися по допомогу до юриста, оскільки як процес підготовки документів для реєстрації, так і властиво процес реєстрації підприємства досить жорстко регламентований. Помилки, допущені на цьому етапі, можуть надалі істотно утруднити роботу підприємства.

Разом з тим кожний починаючий підприємець повинен розуміти основи процедури створення й реєстрації підприємства й звернути увагу на наступні основні моменти.

Підприємство створюється за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого їм (ними) органа, або рішенням трудового колективу в порядку, передбаченому Законом "Про підприємства в Україні" і іншими законами України. Іноді підприємство створюється в результаті відділення від складу діючого підприємства одного або декількох структурних підрозділів.

У випадку організації підприємства у формі ТОВ ви повинні скласти установчий договір, тобто договір, що визначає порядок здійснення партнерами спільної діяльності по створенню ТОВ, містить відомості про розмір внесків кожного з учасників, склад і порядок внесення ними внесків.

Одночасно зі складанням установчого договору необхідно скласти уставу підприємства.

В уставі визначається власник і найменування підприємства, його місце розташування, предмет і мети діяльності, його органи керування, порядок їхнього формування, компетенція й повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок створення майна підприємства, умови реорганізації й припинення діяльності підприємства.

Устав повинен містити відомості про вид суспільства, предметі й меті його діяльності, складі засновників і учасників, найменуванні й місці розташування, розмірі й порядку створення статутного фонду, порядку розподілу прибутків і збитків, складі й компетенції органів суспільства й порядку прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одноголосність або кваліфікована більшість голосів, порядку внесення змін до установчих документів і порядку ліквідації й реорганізації суспільства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (фабрика, майстерня й ін.) і вид (індивідуальна, сімейне, частка, колективне) і т.д. В устав можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення й структурі ради підприємства; про знаки для товарів і послуг і ін.

Розмір статутного фонду ТОВ повинен бути не менш суми, еквівалентним 625 мінімальним заробітним платам (відповідно ставці мінімальної заробітної плати, що діє в момент створення ТОВ). До моменту реєстрації ТОВ кожний з його учасників зобов'язаний внести не менш 30% зазначеного в установчих документах внеску, що повинен підтверджуватися документами, виданими банком. Учасник ТОВ зобов'язаний повністю внести свій внесок не пізніше року після реєстрації суспільства. У випадку невиконання цього зобов'язання в певний строк учасник сплачує за час прострочення 10% річних від недовнесеної суми.

Увага! Іноді починаючі підприємці, щоб уникнути турбота по реєстрації підприємства й витрати по внесенню статутного фонду, купують уже готові, що раніше діяли підприємства. Пам'ятайте, що при цьому до нового власника можуть автоматично перейти різного роду борги й інші зобов'язання, виконання яких виявиться непосильним або навіть неможливим.

Ці ж два документи (установчий договір і устав) необхідно підготувати у випадку створення акціонерного товариства. Устав АТ також повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їхньої номінальної вартості, співвідношенні акцій різних видів, кількості акцій, що купуються засновниками,, наслідках невиконання зобов'язань про викуп акцій.

Необхідно відзначити, що сьогодні в Україні акціонерні товариства найчастіше створюються внаслідок приватизації державних підприємств. Цей процес регулюється відповідними законодавчими актами, тому обмежимося лише мінімумом інформації про організацію акціонерних товариств.

Для створення АТ його засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити передплату на акції, провести установчі збори й державну реєстрацію акціонерного товариства.

При створенні АТ акції можуть бути поширені шляхом відкритої передплати на них (у відкритих АТ) або розподілу всіх акцій між засновниками (у закритих АТ).

Засновники АТ публікують повідомлення про наступну відкриту підписку, у якому повинні бути зазначені його фірмове найменування, предмет, мети й строки діяльності суспільства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, передбачуваний розмір статутного фонду (не менш 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), номінальна вартість акцій, їхня кількість і види, переваги й пільги засновникам, місце проведення, початковий і кінцевий строки передплати на акції, склад майна, внесеного засновниками в натуральної формі, найменування банківської організації й номер розрахункового рахунку, на який повинні бути внесені початкові внески. За рішенням засновників у повідомлення можуть бути внесені також інші відомості. Строк відкритої підписки не може перевищувати 6 місяців.

Якщо до зазначеного в повідомленні строку закінчення передплати на 60% акцій не найшлося бажаючих, АТ уважається незаснованим. Особам, що підписалися на акції, вертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше, ніж через 30 днів.

До дня скликання установчих зборів особи, що підписалися на акції, повинні внести не менш 30% їхньої номінальної вартості й одержати від засновників тимчасові свідчення. У випадку, якщо всі акції АТ розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менш 50% номінальної вартості акцій.

Установчі збори АТ скликаються в строк, певний у повідомленні (але не пізніше 2 місяців з моменту завершення передплати на акції) і зізнається правочинним, якщо в ньому беруть участь особи, що підписалися більш ніж на 60% акцій, на які проведена підписка.

Голосування на установчих зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Рішення про створення акціонерного товариства, про обрання ради АТ, (наглядацької ради), виконавчих і контролюючих органів АТ повинні бути прийняті більшістю в 3/4 голосів присутніх на установчих зборах осіб, що підписалися на акції, а інші питання, наприклад, твердження уставу) - звичайною більшістю голосів.

У випадках, якщо для створення й діяльності підприємства необхідні природні ресурси, дозвіл на їхнє використання видає місцеву Раду народних депутатів (в окремих випадках - Верховна Рада України по поданню природопользователя при наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи або відповідної Ради народних депутатів). Підприємству може бути переданий у користування (у тому числі на умовах оренди) земельна ділянка в порядку, установленому Земельним кодексом України.


Copyright MyCorp © 2019 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz
Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU