Понеділок, 22.04.2019, 22:55Головна | Реєстрація | Вхід

Форма входа

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про реєстрацію фізичних осіб в Україні"

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про реєстрацію фізичних осіб в Україні"

 

Цей Закон розроблений з метою реалізації конституційного права на збирання, зберігання, використання та поширення інформації персонального характеру, в тому числі конфіденційної інформації про особу, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини і, зокрема права на недоторканість особистого життя при здійсненні автоматизованого оброблення інформації персонального характеру, що її стосується, а також на виконання міжнародних зобов’язань України.

Цей Закон спрямований на реалізацію Концепції Національної програми інформатизації щодо створення інформаційного ресурсу про населення держави, підвищення ефективності державного управління у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, сприяння забезпеченню для кожної особи незалежно від її національності або місця проживання, поважання і дотримання її права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання як на території України, так і за її межами.

Цей Закон визначає поняття та правові основи запровадження єдиної державної системи реєстрації, ідентифікації та обліку фізичних осіб, що мають місце проживання чи перебування на території України, створення та функціонування Єдиного державного реєстру інформації персонального характеру, забезпечення фізичних осіб документами Єдиного реєстру, які відповідають міжнародним вимогам.

Цей Закон регулює права і обов’язки фізичної особи та держави, які виникають у зв’язку із запровадженням єдиної державної системи реєстрації, ідентифікації та обліку фізичних осіб в Україні.

 

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

Автоматизоване оброблення інформації персонального характеру -  сукупність будь-яких операцій з інформацією персонального характеру, які здійснюються повністю або частково за допомогою автоматизованих систем, засобів зберігання цієї інформації, виконання з нею логічних або арифметичних операцій.

Атестаційні вимоги до системи автоматизованого оброблення інформації та її захисту – письмові правила, що встановлюються Спеціальним Уповноваженим і які містять, зокрема порядок і перелік надання документів, підтверджуючих здійснення суб’єктом звернення за отриманням дозволу на доступ до Єдиного реєстру процедур, які встановлені органами Служби безпеки України щодо технічного захисту інформації та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Вразлива інформація персонального характеру Єдиного реєстру – інформація персонального характеру, оброблення якої створює підвищену небезпеку для фізичної особи, зокрема це інформація, що розкриває національність особи, стосується стану її здоров’я чи надання медико-санітарної допомоги, сімейного стану, відомості про притягнення фізичної особи до кримінальної відповідальності за протиправні діяння, біометрична інформація.

Документи Єдиного реєстру – машинозчитувальні документи – носії інформації персонального характеру про фізичну особу, які зазначені в цьому Законі.

Доступ до інформації персонального характеру Єдиного реєстру (доступ до Єдиного реєстру) - сукупність методів і засобів,  що надають можливість суб’єкту доступу до інформації персонального характеру Єдиного реєстру на підставі дозволу Спеціального Уповноваженого і відповідно до визначених умов доступу обробляти інформацію персонального характеру Єдиного реєстру.

Єдиний державний реєстр інформації персонального характеру (далі – Єдиний реєстр) – єдина державна автоматизована система обліку та ідентифікації фізичних осіб, що являє собою багаторівневий структурований національний інформаційний ресурс, який містить інформацію персонального характеру і зберігається в електронному вигляді разом із  засобами  автоматизованого оброблення цієї інформації, матеріалами нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення.

Захист інформації персонального характеру Єдиного реєстру - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність, таємність і доступність інформації персонального характеру за умов впливу на неї погроз природного або штучного походження, реалізація яких може призвести до втрати інформації персонального характеру Єдиного реєстру чи заподіяння шкоди фізичній особі – об’єкту реєстрації або користувачам інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Ідентифікація фізичної особи в Україні - встановлення   тотожності відомостей про фізичну особу, які визначають її особистість, та інформації персонального характеру Єдиного реєстру, що стосується цієї особи.

Ідентифікація – сукупність операцій оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру, які здійснюються з метою встановлення тотожності цієї інформації відомостям про фізичну особу, що визначають її особистість.

Ім’я фізичної особи – складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону країни громадянства особи або національного звичаю чи звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Інформація персонального характеру Єдиного реєстру – зафіксована на матеріальному носії відповідно до цього Закону інформація про фізичну особу, що ідентифікована чи може бути ідентифікована за допомогою цієї інформації.

Ключ доступу до Єдиного реєстру -  визначена послідовність символів, що надає можливість особі, яка отримала дозвіл на доступ до Єдиного реєстру, здійснювати оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Користувач Єдиного реєстру – фізична чи юридична особа, якій передається інформація, що міститься у Єдиному реєстрі, або ті особи, які у порядку, встановленому цим Законом, отримали дозвіл на доступ до інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Масив інформації персонального характеру – сукупність зафіксованої на матеріальних носіях інформації персонального характеру, яка розглядається як єдине ціле.

Матеріальний носій - матеріальні об'єкти, у тому числі фізичні поля, на яких або в які відображаються інформація персонального характеру у вигляді символів, образів і сигналів.

Оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру - будь-яка дія чи сукупність дій (операцій), здійснюваних з цією інформацією за допомогою чи без допомоги автоматизованих засобів, як-от: збирання, накопичення, зберігання, передача, актуалізація, пошук, використання, знеособлення, блокування, знищення.

Обробник інформації персонального характеру Єдиного реєстру –користувач Єдиного реєстру, що самостійно здійснює оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру, або юридична особа, яка за дорученням користувача Єдиного реєстру та у порядку, встановленому цим Законом, здійснює таке оброблення.

Одержувач інформації персонального характеру Єдиного реєстру – користувач Єдиного реєстру (фізична чи юридична особа, орган державної влади чи місцевого самоврядування України), якому за його запитом і на підставі рішення Центрального органу передається інформація персонального характеру Єдиного реєстру.

Органи реєстрації – структурні підрозділи Центрального органу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах.

Паспортний документ – документ, що підтверджує громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України"; документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзний документ біженця для виїзду за кордон.

Реєстрація фізичної особи – надання фізичною особою органу реєстрації інформації персонального характеру щодо себе і внесення органом реєстрації цієї інформації до Єдиного реєстру за умови підтвердження її достовірності.

Режим конфіденційності інформації персонального характеру Єдиного реєстру – правовий режим, встановлений цим Законом, що визначає порядок захисту та обмеження доступу і оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Рівень доступу до інформації персонального характеру Єдиного реєстру – визначений і затверджений Спеціальним Уповноваженим перелік категорій інформації персонального характеру Єдиного реєстру, до якого користувачу Єдиного реєстру надається доступ в автоматизованому режимі.

Спеціальний Уповноважений Ради національної безпеки і оборони України з питань захисту інформації персонального характеру Єдиного реєстру (далі - Спеціальний Уповноважений) – посадова особа у складі Ради національної безпеки і оборони України, яка в межах компетенції і функцій цього органу здійснює координацію та контроль за реалізацією органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, діяльності Єдиного реєстру та захисту інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Суб’єкт доступу до інформації персонального характеру Єдиного Реєстру (суб’єкт доступу) – фізична особа, яка здійснює професійну діяльність, юридична особа: орган  державної влади, орган місцевого  самоврядування, організація, установа, підприємство будь-якої форми власності, яка відповідно до цього Закону та на підставі дозволу Спеціального Уповноваженого отримала доступ до інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Транскордонна передача інформації персонального характеру Єдиного реєстру – передача інформації персонального характеру суб’єктам відносин, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру, які знаходяться під юрисдикцією інших держав.

Третя особа – орган  державної влади, орган місцевого  самоврядування, організація, установа, підприємство будь-якої форми власності, фізична особа, за винятком органів реєстрації, об’єктів реєстрації, Спеціального Уповноваженого, Центрального органу, Адміністратора Єдиного реєстру, користувачів Єдиного реєстру та обробників інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

Фізичні особи, які здійснюють професійну діяльність – особи, що відповідно до чинного законодавства України одноосібно займаються професійною діяльністю і на яких законодавством України покладений обов’язок додержувати професійну таємницю та зберігати конфіденційність персональної інформації.

Центральний орган виконавчої влади (Центральний орган) – Міністерство внутрішніх справ України.

 

Стаття 2. Мета реєстрації фізичних осіб

 Реєстрація фізичних осіб в Україні запроваджується з метою:

створення єдиної державної системи автоматизованого обліку та ідентифікації фізичних осіб;

оброблення інформації персонального характеру в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

виготовлення особистих документів, що відповідають міжнародним стандартам;

сприяння забезпеченню конституційного права фізичної особи на свободу пересування та вільний вибір місця проживання як на території України, так і за її межами.

 

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з реєстрацією фізичних осіб, створенням, формуванням і функціонуванням Єдиного реєстру, обробленням інформації персонального характеру Єдиного реєстру, доступом до інформації персонального характеру Єдиного реєстру та її захистом.

Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, пов’язані з реєстрацією місця проживання чи перебування фізичної особи, які регулюються Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Дія цього Закону поширюється на державні органи, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб, що є громадянами України, іноземцями і особами без громадянства, які на законних підставах проживають чи перебувають на території України.

Дія цього Закону не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства:

паспортні документи яких звільняються від реєстрації при в'їзді в Україну згідно з діючими правовими актами України, за винятком осіб, що не досягли 18-ти річного віку;

паспортні документи яких при в'їзді в Україну реєструються Міністерством закордонних справ України;

що здійснюють транзитний проїзд через територію України.

 

Стаття 4. Суб’єкти відносин, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру

Суб’єктами відносин, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру, є:

фізичні особи;

юридичні особи;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  організації, установи і підприємства усіх форм власності, фізичні особи, які здійснюють професійну діяльність;

Центральний орган;

Спеціальний Уповноважений.

Суб’єктами відносин, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру, відповідно до цього Закону та на підставі міжнародних зобов"язань України можуть бути інші держави і міжнародні організації в особі їх уповноважених органів.

 

Стаття 5. Основні обов’язки суб’єктів відносин, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру

Суб’єкти відносин, пов’язані з реєстрацією фізичних осіб та інформацією персонального характеру Єдиного реєстру зобов’язані:

виконувати встановлені цим Законом вимоги щодо реєстрації фізичних осіб, оброблення інформації персонального характеру Єдиного реєстру, доступу до цієї інформації та її захисту;

не допускати  розголошення  інформації персонального характеру Єдиного реєстру,  яка  їм  буде доведена або стане відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

повідомляти  посадових  осіб  органів  державної  влади  та  органів  місцевого самоврядування, організацій, установ і підприємств усіх форм власності про обставини, що перешкоджають дотриманню встановленого режиму захисту інформації персонального характеру Єдиного реєстру.

 

Стаття 6. Джерела інформації персонального характеру про фізичну особу

Джерелами інформації персонального характеру про фізичну особу є видані на її ім’я документи; підписані нею документи; інформація персонального характеру про фізичну особу на матеріальних та електронних носіях   інформації,   що  обробляється   органами  державної  влади та органами місцевого самоврядування,   організаціями,  установами   і  підприємствами   усіх   форм   власності,  які  діють відповідно до законодавства України та  в межах своїх повноважень.

Джерелом  інформації персонального характеру про  фізичну  особу  є  Єдиний реєстр.

 

 

Стаття 7. Мова реєстрації та Єдиного реєстру

Мова, якою здійснюється реєстрація фізичної особи та оброблення інформації про неї у Єдиному реєстрі, за виключенням мов програмування, визначається Законом України “Про мови в Українській РСР”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 8. Законодавство про реєстрацію фізичних осіб в Україні та Єдиний реєстр

Законодавство про реєстрацію фізичних осіб в Україні та Єдиний реєстр складається з Конституції України, цього Закону та  міжнародних   договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Дисциплінарна, адміністративна, кримінальна і цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про реєстрацію фізичних осіб в Україні та Єдиний реєстр встановлюється іншими законодавчими актами України.

 

РОЗДІЛ IІ.

РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК  ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Стаття 9. Об’єкти реєстрації

Об'єктами реєстрації є фізичні особи, а саме:

дитина, новонароджена на території України;

громадяни України;

іноземці та особи без громадянства, що у встановленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну з метою проживання;

іноземці та особи без громадянства, які згідно з чинним законодавством України про правовий статус іноземців вважаються такими, що на законних підставах перебувають на території України.

 

Стаття 10. Обов’язок реєстрації фізичних осіб

Реєстрації підлягають фізичні особи – об’єкти реєстрації, зазначені у статті 9 цього Закону.

 Ухилення фізичної особи від реєстрації, так само як і незаконна відмова відповідного органу державної влади зареєструвати фізичну особу, що має вияв у здійсненні певних дій або бездіяльності, тягне за собою відповідальність, передбачену чинними законами України.

 

Стаття 11. Загальний порядок реєстрації фізичних осіб в Україні

Реєстрація фізичної особи здійснюється за письмовою заявою-анкетою цієї особи або її законного представника за місцем її проживання чи перебування шляхом подання до органу реєстрації інформації персонального характеру за переліком категорій, визначеним розділом ІІ цього Закону, та особистих документів, що підтверджують цю інформацію.

Реєстрація новонародженої дитини, малолітніх та недієздатних осіб здійснюється за письмовою заявою-анкетою їх батьків або законних представників.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати і подати заяву-анкету чи інші документи, за її  нотаріально завіреним дорученням ці документи може подати інша особа.

При реєстрації фізичної особи пред'являється паспортний документ та інші документи, власником яких є ця фізична особа, що підтверджують достовірність інформації персонального характеру, яка вноситься в заяву-анкету.

Працівник органу реєстрації, перевіривши достовірність інформації персонального характеру, що міститься в цій заяві-анкеті, повертає заявнику підтверджуючі особисті документи і здійснює процедуру зняття біометричної інформації, яка зазначена в статтях 12, 14, 15, 17, 18 цього Закону, після чого фізична особа вважається зареєстрованою.

Факт реєстрації фізичної особи підтверджується ідентифікаційним документом фізичної особи, який видається органом реєстрації фізичній особі протягом 30 календарних днів після її реєстрації.

Інформація персонального характеру і дані про підтверджуючі особисті документи, що містяться в заяві-анкеті, вносяться до Єдиного реєстру.

Працівник органу реєстрації, який вносить інформацію персонального характеру до Єдиного реєстру, зазначає своє ім'я, посаду, а також дату внесення цієї інформації до Єдиного реєстру.

Якщо під час перевірки інформації персонального характеру органом реєстрації була виявлена недостовірність окремих категорій цієї інформації з переліку, визначеному статтями 12, 14, 15, 16, 17, 18 цього Закону, а також у випадку відсутності окремих особистих документів, що підтверджують інформацію персонального характеру, орган реєстрації протягом 15 календарних днів письмовим повідомленням відмовляє заявнику у внесенні  цієї інформації до Єдиного реєстру.

У випадку відсутності у заявника паспортного документу, коли обов’язкова наявність у нього такого документу передбачена законодавством України, або якщо такі документи є підробленими або фальшивими, до Єдиного реєстру вноситься лише біометрична та графічна інформація персонального характеру, передбачена статтями 12, 14, 15, 17, 18 цього Закону.

 Особливості реєстрації окремих категорій громадян України, іноземців та осіб без громадянства визначаються статтями 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 цього Закону.

Строки і загальний порядок реєстрації фізичних осіб в Україні визначаються Указом Президента України з урахуванням вимог цього Закону.

 

Стаття 12. Реєстрація новонародженої дитини

При народженні дитини на території України її реєстрація здійснюється у тридцятиденний термін з дня народження дитини шляхом подання до органу реєстрації заяви-анкети одним із батьків дитини або її законним представником за місцем їх проживання чи перебування, а у випадку відсутності батьків або законного представника – державними установами, лікувальними закладами, де утримується дитина, за місцем їх розташування.

На підставі заяви-анкети та підтверджуючих документів до Єдиного реєстру вноситься наступна інформація персонального характеру:

1) ім'я;

2) дата народження;

3) місце народження;

4) стать;

5) національність;

6) громадянство;

7) адреса місця проживання;

відомості про батьків (ім'я, дата та місце народження, стать, громадянство, для померлих – відомості про смерть);

відомості про особисті документи, що підтверджують надану інформацію персонального характеру (найменування, номер і дата видачі документу; інформація про орган реєстрації, що видав документ);

група крові;

резус-фактор;

зріст;

колір очей;

колір волосся;

фотозображення обличчя фізичної особи.

Цей перелік категорій інформації персонального характеру є вичерпним. Органам реєстрації забороняється вимагати будь-яку додаткову інформацію, що не передбачена переліком.

 

Стаття 13. Реєстрація малолітніх громадян України

 Реєстрація малолітніх громадян України здійснюється у порядку, що передбачений статтею 12 цього Закону, протягом визначеного терміну від дати початку реєстрації фізичних осіб в Україні.

 

Стаття 14. Реєстрація неповнолітніх громадян України

 Реєстрація неповнолітніх громадян України здійснюється за місцем їх проживання ними особисто та у присутності одного з їх батьків, а у випадках, передбачених частинами 2, 3 статті 11 цього Закону, їх законними представниками протягом визначеного терміну від дати початку реєстрації фізичних осіб в Україні.

Copyright MyCorp © 2019 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz
Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU